Niniejsza polityka prywatności określa zasady funkcjonowania serwisu internetowego dydaktycy.pl w zakresie korzystania z tzw. plików „Cookies”, zagrożeń związanych z korzystaniem z usług elektronicznych oraz zasad korzystania z dostępnych w serwisie wtyczek tzw. plug-in.

I. Pliki „cookies”

 1. Informujemy, że serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
 2. W ramach serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika.
 3. Zbierane dane nie są w żaden sposób kojarzone z użytkownikami serwisu.
 4. Stosownie plików cookies nie powoduje zmian konfiguracyjnych w telekomunikacyjnym urządzeniu użytkownika.
 5. Podczas pierwszego wejścia do serwisu Użytkownik musi wyrazić zgodę na cookies lub podjąć inne, możliwe działania wskazane w komunikacie, żeby móc dalej korzystać z zawartości Strony. Korzystanie z serwisu oznacza wyrażenie zgody. Jeżeli Użytkownik nie chce takiej zgody wyrazić Administrator zaleca opuszczenie strony internetowej serwisu.
 6. Użytkownik serwisu ma możliwość określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do tej informacji za pomocą ustawień oprogramowania (przeglądarki internetowej) zainstalowanego w wykorzystywanym przez niego urządzeniu telekomunikacyjnym. 
 7. Informujemy, że brak akceptacji plików cookies może uniemożliwić poprawne działanie serwisu w pełnym zakresie.
 8. Dane zbierane automatycznie mogą być użyte:
  1. do analizy zachowań użytkowników na serwisach lub też do zbierania danych demograficznych o naszych użytkownikach (za pomocą narzędzia Google Analytics),
  2. do tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy witryny korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  3. do utrzymania sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła.

II. Google Analytics

 1. Wykorzystywane przez nas oprogramowanie Google Analytics dostarczane jest przez Google Inc., (siedziba: 1600 Amphitheater Parkway, Mountainview, California 94043, USA).
 2. Usługa Google Analytics stanowi internetowe narzędzie do analizy statystyk serwisów WWW wyświetlanych z wykorzystaniem przeglądarki internetowej Google oraz zamieszczanych za jej pośrednictwem na urządzeniu użytkownika plików Cookies. 
 3. Google Analytics pozwala na: tworzenie segmentów użytkowników według źródła ruchu lub zachowania w serwisie, dokonanie oceny korzystania przez Państwa z Serwisu, zestawiania raportów z działalności prowadzonej na witrynie dla operatorów witryny oraz świadczenia innych usług dotyczących działalności na witrynie i korzystania z Internetu. 
 4. W celu uzyskania dalszych informacji o Google Analytics, prosimy zapoznać się z informacjami na temat Cookies and Analytics, zamieszanymi na stronie https://policies.google.com/privacy/archive/20171218?hl=pl
 5. Mogą Państwo wybrać także opcję rezygnacji z zamieszczenia w/w plików na Państwa urządzeniu pod adresem Google Analytics Opt-out.

III. Ryzyka związane z korzystaniem z usług świadczonych drogą elektroniczną

 1.  Wskazujemy, że korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną tj. z wykorzystaniem sieci Internet, może wiązać się z zagrożeniem, polegającym m.in. na:
  1. możliwości wprowadzenia do systemu teleinformatycznego urządzenia Klienta szkodliwego oprogramowania oraz pozyskania i modyfikacji jego danych przez osoby nieuprawnione (wirusy); 
  2. niebezpieczeństwie otrzymania niezamówionej informacji reklamowej (handlowej) przekazywane drogą elektroniczną (spam); 
  3. podszywaniu się pod inną osobę lub instytucję, w celu wyłudzenia określonych informacji, lub nakłonienia do określonych działań (pishing);
  4. zagrożeniu związanym z zawartością, treścią informacji dostępnych w Internecie;
  5. zagrożeniu związane z wykorzystaniem sprzętu Klienta do działalności przestępczej (działanie komputera w ramach tzw. botnet);
  6. zagrożeniu związanym z istnieniem fałszywych witryn skutkujących wyłudzeniem danych;
  7. korzystaniu z niezabezpieczonych, otwartych sieci Wi-Fi;
  8. łamaniu i pozyskiwaniu haseł dostępu do stron internetowych i ich zawartości w szczególności poprzez użycie oprogramowania takiego jak: kayloggery;
  9. ataku ukierunkowanym i cyberprzestępczości innego rodzaju np. stosowanie oprogramowania szantażującego (ransomware), oprogramowanie szpiegujące (spyware), innego rodzaju trojany, kradzieże tożsamości. 
 2. W celu uniknięcia lub minimalizacji ryzyka wystąpienia wskazanych w ust. 1 zagrożeń użytkownik powinien stosować właściwe środki techniczne, a w szczególności aktualizowane na bieżąco programy antywirusowe i zaporę sieciową typu firewall, programy antyszpiegowskie, korzystać wyłącznie ze sprawdzonych i weryfikowalnych połączeń internetowych, unikać w Internecie działań zwiększających ryzyko ujawnienia jako danych osobowych, danych logowania lub innych informacji poufnych Klienta, ograniczać ilość zapamiętywanych przez wyszukiwarki internetowe haseł dostępu, korzystać z unikalnych haseł i kodów dostępu.

IV. Plug-in i dane na fanpage

 1. Wskazujemy, że w ramach serwisu  możliwe jest korzystanie z usługi „plug-in” (wtyczki) portalu społecznościowego – Facebook, którego dostawcą jest ten portal. 
 2. Wtyczka portalu społecznościowego dostępnego w ramach serwisu oznaczona jest okienkiem z logo portalu. 
 3. Zasady korzystania z umieszczonych na Serwisie plug-in portali społecznościowych określa podmiot świadczący te usługi.
 4. Nie mamy wpływu na zasady i ograniczenia związane z korzystaniem z portali. Celem ustalenia wskazanych zasad i procedur konieczne jest uzyskanie informacji od dostawcy tj. Facebook Inc. z siedzibą: Hacker Way, Menlo Park, California 94025, USA.
 5. Wskazujemy, że pozostajemy Administratorami danych osobowych Użytkownika na naszych Fanpage na portalach społecznościowych na zasadach niżej wskazanych.
 6. Dane osobowe Użytkownika podawane na naszych Fanpage będą przetwarzane w celu administrowania i zarządzania Fanpage, komunikowania się z Użytkownikiem, wchodzenia w interakcje w ramach interaktywnych usług Fanpage.
 7. Podstawą dla przetwarzania tych danych osobowych jest zgoda Użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), wyrażana poprzez polubienie Fanpage. Użytkownik w każdym momencie może zrezygnować z polubienia Fanpage. Wówczas przestajemy wyświetlać Użytkownikowi dane pochodzące z jego Fanpage. 
 8. Mamy dostęp wyłącznie do tych danych które Użytkownik umieszcza na swoim koncie w portalu społecznościowym lub przekazuje/wysyła na nasze konto Fanpage. Przetwarzania pozostałych danych dokonywane jest przez dostawcę na zasadach przez niego określonych.
 9. Dane osobowe przetwarzane są przez okres korzystania/dołączenia przez Użytkownika do grona podmiotów lubiących nasz Fanpage.
 10. Więcej informacji dotyczących przetwarzana danych osobowych zawarte jest w naszej klauzuli informacyjnej.